All posts tagged startup

Nisi poduzetnik dok….

Premda sam na početku mojih poduzetničkih voda mislio da sam sljedeći Steve Jobs (u najmanju ruku), morao sam temeljito tijekom, sada već petogodišnje poduzetničke karijere, promijeniti način razmišljanja. Promijenio sam i percepciju svijeta oko sebe, a bome i samoga sebe.

Zbog mog odgoja, moje emotivne naravi i nadasve moje naivnosti to je bilo dosta teško i neke sam lekcije više puta prolazio. Sada sa sigurnošću mogu reći da sam prošao one osnovne lekcije koje sam trebao proći. Kada bih se ponovo našao u tim situacijama postupio bih na neki sasvim drugačiji način i time olakšao život sebi i svima oko sebe.

Opširnije →

Boje poduzetništva

Tradicionalna je podjela boja u umjetnosti na osnovne i složene. Tri su osnovne boje: crvena, žuta i plava. One se zovu i primarne boje. Tri složene boje dobivaju se miješanjem osnovnih boja: crvena + žuta = narančasta, plava + žuta = zelena i plava + crvena = ljubičasta. Te boje nazivamo sekundarnima. Tercijarne boje dobivaju se miješanjem primarnih i sekundarnih (npr. plavozelena, žutozelena i dr.).

Druga podjela boja je na tople (crvena, žuta, narančasta) i hladne (plava, ljubičasta, zelena). Tako su podijeljene zato što se u prirodi mogu zamijetiti uz određena toplinska stanja (crveno – vatra, plavo – more). U neutralne boje spadaju smeđa, siva i sl. Opširnije →

Raspodjela vremena

Paretov zakon ili pravilo 80/20 navodi da se 80% postignutog rezultata postiže u 20 % od ukupnog vremena tijekom projekta. Za postizanje preostalih 20 % potrebno je najviše rada.

Vilfredo Pareto je pri istraživanju o raspodjeli nacionalnog bogatstva otkrio da u Italiji oko 20% obitelji posjeduju oko 80% kapitala. To dovodi do Paretovog načela: znači da se mnogi zadatci s upotrebom od oko 20% sredstva mogu riješiti 80%. Ovo se često koristi nasumice za riješavanje raznih problema, bez da je primjenjivost u svakom slučaju dokazana. Međutim, “načelo” je dobar podsjetnik. Opširnije →