All posts tagged inspektor

Inspekcija zaštite na radu

I tako, petak (nije 13-i, ali kao da je) upada osoba u godinama u ured bez kucanja, bez pozdrava, bez legitimiranja. S vrata viče da je iz Državnog inspektorata i da nam je došao prekontrolirati zaštitu na radu (meni je to izgledalo kao da je došao i rekao “E sad ću vam se krvi napiti)”.

Znao sam da su krenuli u lešinarenje tako da sam se bio pripremio, ali naravno da nisam imao sve što je bilo potrebno (to sam tek kasnio otkrio) tako da sam ju spremno posjeo na stolicu, izvadio fascikle i čekao pitanja. Opširnije →