FlyAcademy predstavlja .Net edukaciju

Postanite stručnjak u programiranju

Poučeni lošim iskustvom u potrazi za stručnim kadrom na području web developmenta, BetaWare i Flystartup odlučili su organizirati FlyAcademy.

Što je FlyAcademy?

FlyAcademy je projekt obrazovnog tipa koji je proizašao iz potrebe kontinuiranog obrazovanja i usavršavanja u programiranju. Tim potezom pružamo mogućnost da usavršite svoje programersko znanje i postanete konkurentni na tržištu rada. Jer činjenica je da postoji nedostatak kvalitetnih programera. Kroz formalno obrazovanje uvijek je naglasak na općem i teorijskom dijelu. Što u većini slučajeva rezultira nedovoljno obrazovanim programerima. Bavite li se programiranjem u bilo kojoj mjeri ovaj program edukacije će vam pomoći da napravite iskorak u znanju i napredak u karijeri.

Plan akademije

FlyAcademy je osmišljen tako da pruža različite edukacije i tečajeve iz IT segmenta. Prva u nizu edukacija u sklopu ovog projekta je .NET 4.5 akademija.

Osposobljavanje za rad na ASP.NET platformi održati će se kroz 160 sati nastave gdje će se stjeći sveobuhvatno znanje u korištenju Microsoft tehnologije za izradu web rješenja i rada s podacima. Program je osmišljen tako da pokriva dio teoretske i praktične nastave.

Za programiranje na .NET platformi koristit će se programski jezik C# i razvojni alat Visual Studio, Microsoftovo razvojno okruženje. Ukratko će se obraditi  HTML5/CSS, a cilj .NET 4.5 akademije je razvoj MVC 4 web aplikacija na ASP.NET 4.5 platformi.

U okviru ovog programa nastavu izvodi visokoobrazovani certificirani Microsoft developer koji ima veliko iskustvo u radu sa MCTS tehnologijama.

Preduvjet za upis

Uvjet za upis u program edukacije je dobro poznavanje Windows operativnih sustava. Prilikom prijave testirati će se predznanje svakog polaznika.

Broj polaznika u grupi je ograničen kako bi osigurali kvalitetnu nastavu uz individualan pristup svakom polazniku.
Cijena edukacije iznosi 5 000,00 kn. Mogućnost obročne otplate. 

Članovi udruge Osijek Software City ostvaruju 20% popusta na edukaciju.
Sve dodatne informacije o programu edukacije možete dobiti upitom na mail info©flystartup.com

Okvirni program

1. Uvod u Microsoft .NET platformu (4 sata)

Za programiranje na .NET platformi koristiti će se programski jezik C# i razvojni alat Visual Studio, Microsoftovo razvojno okruženje. Da biste mogli programirati, potrebno je savladati razvojne alate za izgradnju i izvršavanje koda, stoga će u ovom poglavlju biti predstavljene značajke i mogućnosti Visual Studia 2012.

2. Uvod u C# programski jezik (4 sata)

C# je programski jezik posebno projektiran za .NET platformu i programere koji rade na Microsoft Windows operativnom sustavu. Koristi se, između ostalog, za izradu distribuiranih, web, desktop i  mobilnih aplikacija. U ovom poglavlju biti će predstavljen C#, te će biti opisano za rješavanje kakvih problema se koristi.

3. Osnovne tehnike programiranja (6 sati)

U ovom poglavlju savladavaju se osnove programiranja, te se uči kako izgraditi funkcionalan program za upisivanje, ispisivanje informacija, kao i izvršavanje izračuna te donošenje odluka.

4. Varijable (6 sati)

U ovom poglavlju su predstavljeni tipovi podataka koji su ugrađeni u C# programski jezik i .NET platformu. Razviti će se aplikacija koja pohranjuje, prati i izvršava određene manipulacije nad tim tipovima podataka.

5. Klase i objekti (14 sati)

C# je objektno-orijentirani programski jezik, te sve u njemu je objekt, stoga će ovdje biti u potpunosti razrađen taj koncept.  U ovom poglavlju biti će definirani i izrađeni objekti, razvijene klase u kojima će se definirati svojstva, polja i metode, te će ih se instancirati i nazivati objektima. Također, biti će razrađene tehnike za ponovnu upotrebu koda i proširivanje.

6. Eventi i delegati (4 sata)

U ovom poglavlju se raspravlja o objektima koji znaju kako pozvati metodu i njihovoj ulozi u C#-u i .NET platformi.

7. Nizovi, liste i kolekcije (4 sata)

U ovom poglavlju razrađene su klase, odnosno posebne vrste objekata koje služe za praćenje i spremanje skupova podataka.

8.  LINQ (12 sati)

LINQ-u predstavlja moćni dodatak C# programskom jeziku koji sadrži izraze za upite (eng. query expressions) koji služe za manipulaciju nad bazama i skupovima podataka.

9. Upravljanje datotekama (eng. File Management) (4 sata)

U ovom poglavlju koristiti će se ugrađene klase i metode u .NET platformi za pronalaženje, izradu, čitanje i pisanje datoteka i mapa.

10. Napredne tehnike programiranja (10 sati)

U poglavlju su razrađene neke, koje nisu razrađene u svojim zasebnim poglavljima poput poglavlja 6. Eventi i delegati, od naprednih tehnika C# programiranja. Teme koje će biti obrađene uključuju .NET regularne izraze, dinamički stil u C#-u, .NET sklopovi (eng. assembly).

11. Asinkrono programiranje (4 sata)

.NET platforma podržava paralelno izvršavanje više dijelova koda, stoga u ovom poglavlju pomoću C#-a biti će prikazivano kako razviti aplikaciju koja može istovremeno obavljati više zadataka (poslova).

12. Ispravljanje pogrešaka (eng. Exceptions) (4 sata)

U ovom poglavlju biti će razrađeni načini kako upravljati greškama u aplikacijama. Nitko ne može napisati savršenu aplikaciju, koja nema niti jedne greške, ali zato može isprogramirati načine kako da se aplikacija nosi s njima, zbog toga je posvećeno jedno cijelo poglavlje greškama.

13. Refleksija i atributi (4 sata)

U ovom poglavlju predstavljeni su metapodaci u .NET-u i proces njihovog čitanja.

14. Garbage Collection (2 sata)

.NET pruža automatski memory management i odlično brine o alociranju memorije, stoga nije potrebno detaljno ovu temu obrađivati,  jer u većini slučajeva C# programeri o tome uopće ne moraju brinuti, stoga će biti, u ovom poglavlju, konceptualno prikazano  kako to u praksi radi.

15. Uklanjanje grešaka (Debugging) (2 sata)

U ovom poglavlju obrađuju se greške koje nastaju  prilikom kompajliranja, te kako se uočavaju i ispravljaju pomoću Visual Studio IDE-a i njegovih mogućnosti.

16. Baze podataka (2 sata)

Baze podataka su bitan dio aplikacija koje upravljaju raznim podacima, stoga će biti u ovom poglavlju obrađene općenito baze bodataka te instaliran i konfiguriran Microsoft SQL Server 2012 Express with Tools.

17. Entity Framework Code First (16 sati)

U ovom poglavlju biti će obrađen Microsoftov mehanizam Entity Framework za izradu i pristup podacima u bazi, te kako on radi s LINQ dodatkom C# jezika. Nakon toga biti će izrađen model baze za web aplikaciju izrađivanu u 18. i 19. poglavlju.

18. Uvod u programiranje ASP.NET MVC Web aplikacija (30 sati)

Poglavlje će poslužiti  za uvod u web programiranje, ukratko će se obraditi i  HTML5/CSS. Također, biti će pružen sveobuhvatan uvod u ASP.NET, te dane potrebne osnove za izradu ASP.NET web aplikacije na MVC platformi.

19. Programiranje ASP.NET MVC Web aplikacije (30 sati)

U ovom poglavlju izraditi će se konkretna LOB (eng. line-of-business) ASP.NET MVC 4 aplikacija uz korištenje tehnologija obrađenih u prethodnim poglavljima.

I novo poglavlje:

20. Unit testing ASP.NET MVC Web aplikacije (10 sati)

U ovom poglavlju biti će obavljena integracija unit testing-a u, prethodno izrađenu, web aplikaciju. Biti će rasprave o svrsi unit testing-a, dostupnim frameworksima za njih, te isprogramirati će se efektivni testovi nad izrađenom aplikacijom u 19. poglavlju.

Izvedbeni plan

Sati

1. Uvod u Microsoft .NET platformu

4

1.1. Instalacija Visual Studio Express 2012 for Web IDE-a

1

1.2. Pregled mogućnosti Visual Studio Express 2012 IDE-a

1

1.3. Izrada prvog aplikacijskog projekta u VS 2012

1

1.4. Pokretanje aplikacije u VS 2012

1

2. Uvod u C# programski jezik

4

2.1. Pregled

1

2.2. Struktura

1

2.3. Kompajliranje

1

2.4.  Sastavni elementi na primjeru izrađenog „Hello world!“ programa

1

3. Osnovne tehnike programiranja

6

3.1. Zapisivanje i ispis u i iz konzolne aplikacije

1

3.1. Rad s uvjeta

1

3.2. Rad s switch naredbama

1

3.3. Rad s operatorima i izrazima (eng. operators and expressions)

1

3.4. Rad s konstantama (eng. constants and enumerations)

1

3.5. Rad s petljama

1

3.6. Razumijevanje i korištenje funkcija i metoda

1

4. Varijable

6

4.1. Tipovi podataka

1

4.2. Rad s brojevima

1

4.3. Rad s znakovima i stringovima

1

4.4. Rad s Boolean operatorima

1

4.5. Razumijevanje i definiranje vidljivosti varijabli (eng. scope)

1

4.6. Tipovi konverzija (eng. type conversion)

1

5. Klase i objekti

14

5.1. Objektno-orijentirani pristup i C#

2

5.2. Deklariranje i korištenje klasa

2

5.3. Korištenje modifikatora pristupačnosti (eng. access modifiers)

2

5.4. Svojstva i polja

2

5.5. Rad s enumima, vrijednosnim i referentnim tipovima

2

5.6. Apstrahiranje

2

5.7. Proširivost, nasljeđivanje i polimorfizam

2

6. Eventi i delegati

4

6.1. Eventi, delegati i obrada evenata (eng. event handler)

1

6.2. Izrada delegata, evenata i event argumenata

1

6.3. Upravljanje eventima

1

6.4. izrada delegata pomoću lambda izraza

1

7. Nizovi, liste i kolekcije

4

7.1. Arrays

1

7.2. Lists

1

7.3. Stacks

1

7.4. Dictionaries

1

8. LINQ

12

8.1. Uvod u LINQ-u

1

8.2. Izrazi za upite

5

8.3. Podupiti

1

8.4. LINQ koncepti i tehnike

2

8.5. LINQ operatori

3

9. Upravljanje datotekama (eng. File Management)

4

9.1. Rad s datotekama (eng. Files)

1

9.2. Rad s mapama (eng. Directories)

1

9.3. Tokovi podataka (eng. Path)

1

9.4. Zapisivanje i čitanje podataka

1

10. Napredne tehnike programiranja

10

10.1. XML

2

10.2. .NET sklopovi (eng. assembly)

1

10.3. Dinamički tip U C#-u (eng. dynamic)

1

10.4. XML dokumentacija

1

10.5. Regular Expressions

2

10.6. Inversion of Control koncept

3

11. Asinkrono programiranje

4

11.1. Uvod u asinkrono programiranje

1

11.2. Rad s async/await metodama

1

11.3. Upotreba TAP-a (eng. Task-Based Asynchronous Pattern)

1

11.4. Paralelnost pomoću async-a

1

12. Ispravljanje pogrešaka (eng. Exceptions)

4

12.1. Exception objekti

1

12.2. Obrada iznimki (eng. Exceptions)

2

12.3. Prilagođene iznimke (eng. Exceptions)

1

13. Refleksija i atributi

4

13.1. Refleksija

1

13.2. Aktiviranje i pozivanje tipova

1

13.3. Rad s atributima

2

14. Garbage Collection

2

14.1. Collector

1

14.2. Primjeri upotrebe garbage collector-a

1

15. Uklanjanje grešaka (Debugging)

2

15.1. Kompajlerske greške

1

15.2. Debugger

1

16. Baze podataka

2

16.1. Uvod u baze podataka

1

16.2. Instalacija i konfiguriranje MS SQL Servera 2012 Express

1

17. Entity Framework Code First

16

17.1. Uvod u Entity Framework

1

17.2. Code First svojstva podataka (eng. Data Annotations)

3

17.3. Code First Fluent API

3

17.4. Planiranje razvoja baze podataka za web aplikaciju

1

17.5. Code First modeliranje baze podataka

5

17.6.  Razvoj višekratno iskoristivih komponenti podatkovnih slojeva

3

18. Uvod u programiranje ASP.NET MVC Web aplikacija

30

18.1. HTML5

3

18.2. CSS

3

18.3. Uvod u Microsoft web tehnologije

2

18.4. Infrastruktura MVC web aplikacije

2

18.5. Entity Framework i ASP.NET MVC web aplikacije

2

18.6. Sigurnost u  MVC web aplikacijama

2

18.7. MVC Modeli (eng. Models)

2

18.8. Kontroleri (eng. Controllers)

2

18.9. Sučelja (eng. Views)

 3

18.10. URL routing arhitektura

2

18.11. Uvod u Web API

2

18.12. Uvod u web optimizaciju

2

18.13. Async/Await metode u MVC-u

1

18.14. Upravljanje izuzecima u MVC web aplikacija

2

19. Programiranje ASP.NET MVC Web aplikacije

30

19.1. Dizajn arhitekture MVC web aplikacije

2

19.2. Integracija Entity Framework Code First baze podataka

2

19.3. Implementacija Membership sustava u MVC web aplikaciji

3

19.4. Razvoj MVC Modela (eng. Models)

4

19.5. Razvoj kontrolera (eng. Controllers)

4

19.6. Razvoj sučelja (eng. Views)

4

19.7. Prilagođavanje strukture i izgleda URL-ova

3

19.8. Implementacija Web API-a

3

19.9. Web optimizacija MVC Web aplikacije

2

19.10. Upravljanje izuzecima s ELMAH-om u MVC web aplikaciji

2

19.11. Postavljanje aplikacije na web

1

20. Unit testing ASP.NET MVC Web aplikacije

 

10

20.1. Uvod u Unit testove

1

20.2. Pregled platformi za Unit testove

2

20.3. Uvod u izolacijske platforme (eng. Mocks)

2

20.4. Pisanje testova za izrađenu ASP.NET MVC Web aplikaciju

5

Ako vam je ovaj članak bio dobar, ostavite neki komentar 🙂 ili se pretplatite na RSS kanal.

Ostavite komentar

Krunoslav Ris
Umjetnička duša. programer, gurman i filantrop. Radi i živi u Osijeku. Nekad je bio samo programer, a danas se više zanima za poduzetništvo,marketing i društvene mreže. Gadgeti ga oduševljavaju otkako je koristio prvi Atari 2600, a posebno se voli klanjat Mac kultu.